Token pairs, searching on:
μαθητ

Div-based alignment of multiple versions of the Bible

New Testament

nt-grc : Greek New Testament, SBL edition
nt-cop : Coptic New Testament, CS edition
nt-syr : 1905 Bible Society Syriac New Testament
kjv : Bible (including apocrypha), King James Version
nt-grc nt-cop nt-syr kjv
nt-grc μαθηταὶ (92)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (58)
ⲩ (39)
ⲛⲉϥ (27)
ⲉ (27)
ⲁ (24)
ⲛϭⲓ (23)
ϥ (22)
ⲙ (20)
ⲇⲉ (13)
ϫⲉ (12)
ⲛ (11)
ϫⲱ (10)
ⲙⲙⲟ (7)
ⲛⲉ (6)
ⲡ (6)
ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ (5)
ⲙⲛ (5)
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ (5)
ⲟⲩ (5)
ⲁⲩⲱ (5)
ⲛⲁ (5)
ⲡⲉϫⲁ (4)
ⲉⲣⲟ (4)
ⲥ (4)
ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ (3)
ⲧ (3)
ⲉⲓ (3)
ⲓ (3)
ⲛⲁⲩ (3)
ⲣ (3)
ⲙⲏⲏϣⲉ (2)
ⲛⲧ (2)
ⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁ (2)
ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ (2)
ⲣϣⲡⲏⲣⲉ (2)
ⲛⲉⲩ (2)
ⲉⲧⲃⲉ (2)
ⲥⲉ (2)
ⲉⲧ (2)
ⲥⲱⲧⲙ (2)
ⲙⲉⲉⲩⲉ (2)
ⲁⲗⲗⲁ (2)
ⲃⲱⲕ (2)
ϥⲓ (1)
ⲥⲡⲥⲱⲡ (1)
ϯ (1)
ⲡⲉ (1)
ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ (1)
ⲉⲙⲁⲧⲉ (1)
ⲉⲓⲣⲉ (1)
ⲁⲩⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲉⲓ (1)
ⲕⲁⲧⲁ (1)
ⲙⲡⲁⲓ (1)
ⲕⲱ (1)
ⲛⲥⲉϥⲓⲧϥ (1)
ⲉⲛⲧ (1)
ⲛⲙⲛⲁ (1)
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ (1)
ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ (1)
ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ (1)
ⲁⲛ (1)
ⲱϩⲉ (1)
ⲣⲏⲧ (1)
ⲑⲗⲓⲃⲉ (1)
ⲉⲃⲟⲗ (1)
ⲏⲉⲓ (1)
ⲟⲛ (1)
ⲛⲟϣⲡ (1)
ϣⲧⲟⲣⲧⲣ (1)
ⲉϫⲛ (1)
ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲧⲉⲛⲃⲱⲕ (1)
ⲉⲧⲱⲛ (1)
ⲥⲃⲧⲉ (1)
ⲙⲁ (1)
ⲉⲧϫⲏⲩ (1)
ⲙⲟⲟϣⲉ (1)
ⲛⲙⲙⲁ (1)
ⲛⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ (1)
ⲧⲁⲙⲟ (1)
ϫⲛⲟⲩ (1)
ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ (1)
ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ (1)
ϣⲁϫⲉ (1)
ϭⲱ (1)
ⲅⲁⲣ (1)
ⲉϩⲣⲁⲓ (1)
ⲁⲗⲉ (1)
ⲛⲧⲟⲟⲩ (1)
ⲧⲏⲩⲧⲛ (1)
ⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (1)
ϫⲟⲉⲓⲥ (1)
ϣⲟⲣⲡ (1)
ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ (1)
ⲛⲧⲟϥ (1)
ⲉϩⲟⲩⲛ (1)
ⲛϩⲏⲧ (1)
ⲛⲧⲉⲣ (1)
ⲡⲕⲉⲑⲱⲙⲁⲥ (1)
ϩⲓ (1)
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ (1)
ⲙⲙⲁⲩ (1)
ⲙⲟⲩϩ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (54)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (19)
ܠܶܗ (18)
ܗ݈ܘܰܘ (15)
ܘܳܐܡܪܺܝܢ (11)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (10)
ܝܶܫܽܘܥ (10)
ܩܪܶܒ݂ܘ (8)
ܥܰܠ (6)
ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ (5)
ܕ݁ܶܝܢ (5)
ܠܗܽܘܢ (5)
ܠܘܳܬ݂ܶܗ (4)
ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ (4)
ܘܶܐܙܰܠܘ (3)
ܙܰܪܥܶܐ (3)
ܠܡܳܢܳܐ (3)
ܘܶܐܡܰܪܘ (3)
ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ (3)
ܐܶܬ݂ܰܘ (3)
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ (3)
ܠܘܳܬ݂ (3)
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ (3)
ܨܳܝܡܺܝܢ (3)
ܠܳܐ (3)
ܒ݁ܶܝܬ݂ (3)
ܘܶܐܬ݂ܰܘ (3)
ܗܳܕ݂ܶܐ (3)
ܐܳܡܪܺܝܢ (3)
ܣܠܶܩܘ (2)
ܥܰܡܶܗ (2)
ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ (2)
ܫܩܰܠܘ (2)
ܪܰܡܫܳܐ (2)
ܡܶܢܶܗ (2)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (2)
ܫܡܰܥܘ (2)
ܕ݁ܥܰܠ (2)
ܘܰܟ݂ܰܐܘ (2)
ܒ݁ܗܽܘܢ (2)
ܟ݁ܰܕ݂ (2)
ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ (2)
ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ (2)
ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ (2)
ܐܶܡܰܪܘ (2)
ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ (2)
ܘܕ݂ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ (2)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (2)
ܐܰܢ݈ܬ݁ (2)
ܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ (2)
ܡܰܬ݂ܠܳܐ (2)
ܐ݈ܢܳܫ (2)
ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (2)
ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (2)
ܗܽܘ (2)
ܪܰܒ݁ܰܢ (2)
ܗ݈ܽܘ (2)
ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ (1)
ܟ݁ܦ݂ܶܢܘ (1)
ܘܫܰܪܺܝܘ (1)
ܦ݁ܰܫܶܩ (1)
ܫܠܰܕ݁ܶܗ (1)
ܘܗܶܢܽܘܢ (1)
ܣܳܡܘ (1)
ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ (1)
ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ (1)
ܡܰܝܳܐ (1)
ܝܳܕ݂ܰܥ (1)
ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ (1)
ܒ݁ܥܰܘ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ (1)
ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ (1)
ܛܥܰܘ (1)
ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ (1)
ܘܟ݂ܰܕ݂ (1)
ܢܦ݂ܰܠܘ (1)
ܡܳܢܳܐ (1)
ܗܳܟ݂ܺܝܠ (1)
ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ (1)
ܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܰܢܨܰܠܶܐ (1)
ܬ݁ܰܗܺܝܪܺܝܢ (1)
ܛܳܒ݂ (1)
ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ (1)
ܘܰܬ݂ܗܰܪܘ (1)
ܒ݁ܰܪ (1)
ܡܚܰܘܶܝܢ (1)
ܘܠܶܗ (1)
ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ (1)
ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ (1)
ܫܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ (1)
ܘܰܥܪܰܩܘ (1)
ܕ݁ܰܠܡܳܐ (1)
ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ (1)
ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܓ݁ܰܢܒ݁ܽܘܗ݈ܝ (1)
ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ (1)
ܐܶܙܰܠܘ (1)
ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ (1)
ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ (1)
ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ (1)
ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ (1)
ܚܳܙܶܐ (1)
ܕ݁ܚܳܒ݂ܨܺܝܢ (1)
ܘܰܫܡܰܥܘ (1)
ܗܰܘ (1)
ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ (1)
ܡܶܫܟ݁ܰܚ (1)
ܠܩܽܘܪܝܳܐ (1)
ܕ݁ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ (1)
ܕ݂ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ (1)
ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ (1)
ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܬ݁ܽܘܒ݂ (1)
ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ (1)
ܟ݁ܳܐܶܝܢ (1)
ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ (1)
ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ (1)
ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ (1)
ܐܰܝܟ݁ܳܐ (1)
ܨܳܒ݂ܶܐ (1)
ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ (1)
ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ (1)
ܢܰܐܺܝܢ (1)
ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ (1)
ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ (1)
ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ (1)
ܕ݁ܡܳܢܰܘ (1)
ܗܳܢܳܐ (1)
ܝܺܬ݂ܶܒ݂ (1)
ܝܰܥܩܽܘܒ݂ (1)
ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܐܶܢܽܘܢ (1)
ܐܶܡܰܪ (1)
ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ (1)
ܠܳܗ (1)
ܠܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ (1)
ܘܗܰܝܡܶܢܘ (1)
ܒ݁ܶܗ (1)
ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܬ݂ܰܡܳܢ (1)
ܩܰܠܺܝܠ (1)
ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ (1)
ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ (1)
ܕ݁ܰܛܢܳܢܶܗ (1)
ܡܶܢ (1)
ܡܺܝܬ݂ܶܐ (1)
ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ (1)
ܐܶܬ݂ܳܐ (1)
ܠܰܐܪܥܳܐ (1)
ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ (1)
ܡܰܥܡܶܕ݂ (1)
ܗ݈ܘܳܐ (1)
ܐܶܠܳܐ (1)
ܓ݁ܶܝܪ (1)
ܥܰܠܘ (1)
ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ (1)
ܕ݁ܥܰܡ (1)
ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ (1)
ܠܡܳܐ (1)
ܐܰܝܬ݁ܺܝ (1)
ܗܘܳܐ (1)
ܢܚܶܬ݂ܘ (1)
ܠܝܰܡܳܐ (1)
ܥܰܡ (1)
ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܐܳܦ݂ܠܳܐ (1)
ܠܗܳܠܶܝܢ (1)
ܘܶܐܡܰܪ (1)
ܡܰܢܽܘ (1)
ܚܛܳܐ (1)
ܨܳܒ݂ܶܝܢ (1)
ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ (1)
ܠܡܶܗܘܳܐ (1)
ܡܳܪܰܢ (1)
ܐܶܢ (1)
ܕ݁ܡܶܟ݂ (1)
ܝܺܕ݂ܰܥܘ (1)
ܒ݁ܗܰܘ (1)
ܙܰܒ݂ܢܳܐ (1)
ܒ݁ܚܰܕ݂ (1)
ܡܶܛܽܠ (1)
ܕ݁ܠܳܐ (1)
ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ (1)
ܗܳܐ (1)
ܗܳܫܳܐ (1)
ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ (1)
ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ (1)
ܕ݁ܰܚܙܰܘ (1)
ܠܡܳܪܰܢ (1)
ܠܓ݂ܰܘ (1)
ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ (1)
ܥܰܡܗܽܘܢ (1)
ܘܠܳܐ (1)
ܝܕ݂ܰܥܘ (1)
ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ (1)
ܣܳܡܽܘܗ݈ܝ (1)
ܒ݁ܶܐܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ݈ܝ (1)
ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܗܳܝ (1)
ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ (1)
ܡܶܬ݂ܡܠܶܝܢ (1)
ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ (1)
ܘܪܽܘܚܳܐ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (54)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (19)
ܠܶܗ (18)
ܗ݈ܘܰܘ (15)
ܘܳܐܡܪܺܝܢ (11)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (10)
ܝܶܫܽܘܥ (10)
ܩܪܶܒ݂ܘ (8)
ܥܰܠ (6)
ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ (5)
ܕ݁ܶܝܢ (5)
ܠܗܽܘܢ (5)
ܠܘܳܬ݂ܶܗ (4)
ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ (4)
ܘܶܐܙܰܠܘ (3)
ܙܰܪܥܶܐ (3)
ܠܡܳܢܳܐ (3)
ܘܶܐܡܰܪܘ (3)
ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ (3)
ܐܶܬ݂ܰܘ (3)
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ (3)
ܠܘܳܬ݂ (3)
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ (3)
ܨܳܝܡܺܝܢ (3)
ܠܳܐ (3)
ܒ݁ܶܝܬ݂ (3)
ܘܶܐܬ݂ܰܘ (3)
ܗܳܕ݂ܶܐ (3)
ܐܳܡܪܺܝܢ (3)
ܣܠܶܩܘ (2)
ܥܰܡܶܗ (2)
ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ (2)
ܫܩܰܠܘ (2)
ܪܰܡܫܳܐ (2)
ܡܶܢܶܗ (2)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (2)
ܫܡܰܥܘ (2)
ܕ݁ܥܰܠ (2)
ܘܰܟ݂ܰܐܘ (2)
ܒ݁ܗܽܘܢ (2)
ܟ݁ܰܕ݂ (2)
ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ (2)
ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ (2)
ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ (2)
ܐܶܡܰܪܘ (2)
ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ (2)
ܘܕ݂ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ (2)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (2)
ܐܰܢ݈ܬ݁ (2)
ܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ (2)
ܡܰܬ݂ܠܳܐ (2)
ܐ݈ܢܳܫ (2)
ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (2)
ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (2)
ܗܽܘ (2)
ܪܰܒ݁ܰܢ (2)
ܗ݈ܽܘ (2)
ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ (1)
ܟ݁ܦ݂ܶܢܘ (1)
ܘܫܰܪܺܝܘ (1)
ܦ݁ܰܫܶܩ (1)
ܫܠܰܕ݁ܶܗ (1)
ܘܗܶܢܽܘܢ (1)
ܣܳܡܘ (1)
ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ (1)
ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ (1)
ܡܰܝܳܐ (1)
ܝܳܕ݂ܰܥ (1)
ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ (1)
ܒ݁ܥܰܘ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ (1)
ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ (1)
ܛܥܰܘ (1)
ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ (1)
ܘܟ݂ܰܕ݂ (1)
ܢܦ݂ܰܠܘ (1)
ܡܳܢܳܐ (1)
ܗܳܟ݂ܺܝܠ (1)
ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ (1)
ܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܰܢܨܰܠܶܐ (1)
ܬ݁ܰܗܺܝܪܺܝܢ (1)
ܛܳܒ݂ (1)
ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ (1)
ܘܰܬ݂ܗܰܪܘ (1)
ܒ݁ܰܪ (1)
ܡܚܰܘܶܝܢ (1)
ܘܠܶܗ (1)
ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ (1)
ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ (1)
ܫܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ (1)
ܘܰܥܪܰܩܘ (1)
ܕ݁ܰܠܡܳܐ (1)
ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ (1)
ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܓ݁ܰܢܒ݁ܽܘܗ݈ܝ (1)
ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ (1)
ܐܶܙܰܠܘ (1)
ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ (1)
ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ (1)
ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ (1)
ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ (1)
ܚܳܙܶܐ (1)
ܕ݁ܚܳܒ݂ܨܺܝܢ (1)
ܘܰܫܡܰܥܘ (1)
ܗܰܘ (1)
ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ (1)
ܡܶܫܟ݁ܰܚ (1)
ܠܩܽܘܪܝܳܐ (1)
ܕ݁ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ (1)
ܕ݂ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ (1)
ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ (1)
ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܬ݁ܽܘܒ݂ (1)
ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ (1)
ܟ݁ܳܐܶܝܢ (1)
ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ (1)
ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ (1)
ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ (1)
ܐܰܝܟ݁ܳܐ (1)
ܨܳܒ݂ܶܐ (1)
ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ (1)
ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ (1)
ܢܰܐܺܝܢ (1)
ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ (1)
ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝܘ (1)
ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ (1)
ܕ݁ܡܳܢܰܘ (1)
ܗܳܢܳܐ (1)
ܝܺܬ݂ܶܒ݂ (1)
ܝܰܥܩܽܘܒ݂ (1)
ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܐܶܢܽܘܢ (1)
ܐܶܡܰܪ (1)
ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ (1)
ܠܳܗ (1)
ܠܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ (1)
ܘܗܰܝܡܶܢܘ (1)
ܒ݁ܶܗ (1)
ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܬ݂ܰܡܳܢ (1)
ܩܰܠܺܝܠ (1)
ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ (1)
ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ (1)
ܕ݁ܰܛܢܳܢܶܗ (1)
ܡܶܢ (1)
ܡܺܝܬ݂ܶܐ (1)
ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ (1)
ܐܶܬ݂ܳܐ (1)
ܠܰܐܪܥܳܐ (1)
ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ (1)
ܡܰܥܡܶܕ݂ (1)
ܗ݈ܘܳܐ (1)
ܐܶܠܳܐ (1)
ܓ݁ܶܝܪ (1)
ܥܰܠܘ (1)
ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ (1)
ܕ݁ܥܰܡ (1)
ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ (1)
ܠܡܳܐ (1)
ܐܰܝܬ݁ܺܝ (1)
ܗܘܳܐ (1)
ܢܚܶܬ݂ܘ (1)
ܠܝܰܡܳܐ (1)
ܥܰܡ (1)
ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܐܳܦ݂ܠܳܐ (1)
ܠܗܳܠܶܝܢ (1)
ܘܶܐܡܰܪ (1)
ܡܰܢܽܘ (1)
ܚܛܳܐ (1)
ܨܳܒ݂ܶܝܢ (1)
ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ (1)
ܠܡܶܗܘܳܐ (1)
ܡܳܪܰܢ (1)
ܐܶܢ (1)
ܕ݁ܡܶܟ݂ (1)
ܝܺܕ݂ܰܥܘ (1)
ܒ݁ܗܰܘ (1)
ܙܰܒ݂ܢܳܐ (1)
ܒ݁ܚܰܕ݂ (1)
ܡܶܛܽܠ (1)
ܕ݁ܠܳܐ (1)
ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ (1)
ܗܳܐ (1)
ܗܳܫܳܐ (1)
ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ (1)
ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ (1)
ܕ݁ܰܚܙܰܘ (1)
ܠܡܳܪܰܢ (1)
ܠܓ݂ܰܘ (1)
ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ (1)
ܥܰܡܗܽܘܢ (1)
ܘܠܳܐ (1)
ܝܕ݂ܰܥܘ (1)
ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ (1)
ܣܳܡܽܘܗ݈ܝ (1)
ܒ݁ܶܐܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ݈ܝ (1)
ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܗܳܝ (1)
ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ (1)
ܡܶܬ݂ܡܠܶܝܢ (1)
ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ (1)
ܘܪܽܘܚܳܐ (1)
, (58)
disciples (43)
the (26)
him (22)
and (20)
his, His (15)
unto (12)
of (11)
to (11)
saying (9)
it (9)
came (8)
they (8)
that (8)
. (7)
John (6)
said (6)
he (6)
them (6)
were (6)
heard (5)
Jesus (4)
went (4)
into (4)
: (3)
did (3)
saw (3)
asked (3)
rebuked (3)
had (3)
by (3)
night (3)
away (3)
with (3)
began (2)
took (2)
multitude (2)
marvelled (2)
for (2)
as (2)
all (2)
do (2)
not (2)
? (2)
Thou, thou (2)
on (2)
remembered (2)
was (2)
gone (2)
Master (2)
another (2)
when (2)
followed (1)
pluck (1)
up (1)
walking (1)
besought (1)
come (1)
other (1)
side (1)
fell (1)
understood (1)
spake (1)
apart (1)
exceedingly (1)
shew (1)
privately (1)
Tell (1)
indignation (1)
appointed (1)
forsook (1)
steal (1)
eleven (1)
Why (1)
thy (1)
fast (1)
seest (1)
follow (1)
concerning (1)
From (1)
whence (1)
can (1)
house (1)
again (1)
those (1)
brought (1)
astonished (1)
at (1)
Where (1)
wilt (1)
forth (1)
plucked (1)
shewed (1)
What (1)
this (1)
speak (1)
believed (1)
land (1)
) (1)
one (1)
Hath (1)
down (1)
alone (1)
; (1)
also (1)
be (1)
Lord (1)
if (1)
sleep (1)
first (1)
but (1)
doubting (1)
Lo (1)
assembled (1)
glad (1)
Thomas (1)
knew (1)
in (1)
a (1)
little (1)
filled (1)
joy (1)
nt-grc μαθητῶν (46)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (31)
ⲛⲉϥ (21)
ⲛ (13)
ⲙ (11)
ⲉ (10)
ϩⲛ (8)
ⲟⲩ (7)
ϥ (6)
ⲙⲛ (6)
ϫⲉ (6)
ⲡ (6)
ⲛⲁ (5)
ⲉⲃⲟⲗ (5)
ⲁⲩⲱ (5)
ⲩ (5)
ⲡⲉϫⲁ (3)
ⲛⲁⲩ (3)
ⲥⲛⲁⲩ (3)
ⲉⲧ (3)
ⲁ (2)
ⲡⲁⲥⲭⲁ (2)
ⲛⲙ (2)
ⲙⲙⲁⲩ (2)
ⲕ (1)
ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ (1)
ⲉϩⲟⲓⲛⲉ (1)
ⲉⲓ (1)
ⲛⲟϭ (1)
ⲙⲏⲏϣⲉ (1)
ⲥⲁϩ (1)
ⲁⲛⲁⲩ (1)
ϫⲱ (1)
ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ (1)
ⲙⲁ (1)
ⲟⲩⲟϣⲥ (1)
ⲥ (1)
ⲁⲓⲥⲉⲡⲥ (1)
ⲛⲉⲕ (1)
ⲉⲩⲉⲛⲟϫϥ (1)
ⲥⲙⲟⲩ (1)
ⲛϩⲏⲧ (1)
ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ (1)
ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ (1)
ⲛⲧⲉⲣ (1)
ⲥⲱⲧⲙ (1)
ⲃⲱⲕ (1)
ⲉⲡⲁϩⲟⲩ (1)
ϥⲟⲧ (1)
ⲛⲉⲩ (1)
ⲉⲣⲏⲩ (1)
ⲡⲉⲓ (1)
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ (1)
ⲉⲧⲃⲉ (1)
ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ (1)
ⲁⲡⲏ (1)
ⲛⲁⲓ (1)
ⲧⲟⲗⲙⲁ (1)
ⲉϫⲛ (1)
ⲟⲩϥ (1)
ⲛϭⲓ (1)
ⲧ (1)
ⲏⲡⲉ (1)
ⲛϣϣⲉ (1)
ⲉⲙⲁⲧⲉ (1)
ⲧϩⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ (1)
ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ (1)
ϩⲉⲛ (1)
ⲧⲟϣ (1)
ⲕⲁⲧⲁ (1)
ⲕⲱⲧⲉ (1)
ⲉⲣⲟ (1)
ⲛⲧⲉⲣⲉ (1)
ⲣⲟⲩϩⲉ (1)
ⲥⲟⲡⲥ (1)
ⲡⲁⲓ (1)
ⲉⲧⲉⲙⲡⲉ (1)
ϩⲟⲓⲛⲉ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (27)
ܡܶܢ (20)
ܥܰܡ (9)
ܚܰܕ݂ (6)
ܗ݈ܘܳܐ (6)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (6)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (5)
ܗ݈ܘܰܘ (5)
ܠܶܗ (3)
ܦ݁ܶܨܚܳܐ (3)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ (3)
ܬ݁ܪܶܝܢ (3)
ܐܰܢ݈ܬ݁ (3)
ܥܰܠ (3)
ܕ݁ܶܝܢ (2)
ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ (2)
ܠܗܽܘܢ (2)
ܕ݁ܶܐܟ݂ܽܘܠ (2)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (2)
ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ (2)
ܝܶܫܽܘܥ (2)
ܟ݁ܰܕ݂ (2)
ܐܶܡܰܪ (1)
ܫܰܕ݁ܰܪ (1)
ܒ݁ܝܰܕ݂ (1)
ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ (1)
ܐܶܙܰܠ (1)
ܠܘܳܬ݂ (1)
ܝܰܡܳܐ (1)
ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ (1)
ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ (1)
ܠܰܚܡܳܐ (1)
ܡܶܚܕ݂ܳܐ (1)
ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܘܶܐܬ݂ܳܐ (1)
ܗܽܘ (1)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ (1)
ܛܺܝܡܰܝ (1)
ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ (1)
ܗܳܐ (1)
ܘܶܐܡܰܪ (1)
ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ (1)
ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ (1)
ܕ݁ܥܰܡܳܐ (1)
ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ (1)
ܘܰܒ݂ܥܺܝܬ݂ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (1)
ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ݈ܝ (1)
ܘܠܳܐ (1)
ܡܳܪܰܢ (1)
ܚܳܕ݂ܶܝܢ (1)
ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ (1)
ܠܰܐܠܳܗܳܐ (1)
ܒ݁ܩܳܠܳܐ (1)
ܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ (1)
ܐܰܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ (1)
ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ (1)
ܐܳܡܪܺܝܢ (1)
ܩܰܫܝܳܐ (1)
ܗ݈ܝ (1)
ܡܶܠܬ݂ܳܐ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ (1)
ܐܶܙܰܠܘ (1)
ܗܰܘ (1)
ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ (1)
ܪܶܓ݂ܠܶܐ (1)
ܘܰܡܫܰܘܶܐ (1)
ܒ݁ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ (1)
ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ (1)
ܠܚܰܕ݂ (1)
ܡܳܢܳܐ (1)
ܕ݁ܗܳܢܳܐ (1)
ܫܰܐܠܶܗ (1)
ܠܝܶܫܽܘܥ (1)
ܘܥܰܠ (1)
ܘܗܽܘ (1)
ܩܕ݂ܳܡ (1)
ܐܰܝܠܶܝܢ (1)
ܕ݁ܠܳܐ (1)
ܐ݈ܚܪܳܢܺܝܢ (1)
ܠܳܐ (1)
ܡܰܡܪܰܚ (1)
ܣܓ݂ܺܝܘ (1)
ܪܰܛܶܢܘ (1)
ܠܟ݂ܽܠܶܗ (1)
ܟ݁ܶܢܫܳܐ (1)
ܘܶܐܡܰܪܘ (1)
ܡܶܢܝܳܢܳܐ (1)
ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ (1)
ܛܳܒ݂ (1)
ܘܥܰܡܳܐ (1)
ܗܳܢܽܘܢ (1)
ܕ݁ܺܐܝܬ݂ (1)
ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ (1)
ܒ݁ܪܰܡ (1)
ܐܰܝܟ݂ (1)
ܡܳܐ (1)
ܥܠܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܩܳܡ (1)
ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ (1)
ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ (1)
ܨܰܘܪܰܝܗܽܘܢ (1)
ܐܰܝܢܳܐ (1)
ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ (1)
ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ (1)
ܕ݁ܒ݂ܺܝܪܺܝܢ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (27)
ܡܶܢ (20)
ܥܰܡ (9)
ܚܰܕ݂ (6)
ܗ݈ܘܳܐ (6)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (6)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (5)
ܗ݈ܘܰܘ (5)
ܠܶܗ (3)
ܦ݁ܶܨܚܳܐ (3)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ (3)
ܬ݁ܪܶܝܢ (3)
ܐܰܢ݈ܬ݁ (3)
ܥܰܠ (3)
ܕ݁ܶܝܢ (2)
ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ (2)
ܠܗܽܘܢ (2)
ܕ݁ܶܐܟ݂ܽܘܠ (2)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (2)
ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ (2)
ܝܶܫܽܘܥ (2)
ܟ݁ܰܕ݂ (2)
ܐܶܡܰܪ (1)
ܫܰܕ݁ܰܪ (1)
ܒ݁ܝܰܕ݂ (1)
ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ (1)
ܐܶܙܰܠ (1)
ܠܘܳܬ݂ (1)
ܝܰܡܳܐ (1)
ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ (1)
ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ (1)
ܠܰܚܡܳܐ (1)
ܡܶܚܕ݂ܳܐ (1)
ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܘܶܐܬ݂ܳܐ (1)
ܗܽܘ (1)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ (1)
ܛܺܝܡܰܝ (1)
ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ (1)
ܗܳܐ (1)
ܘܶܐܡܰܪ (1)
ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ (1)
ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ (1)
ܕ݁ܥܰܡܳܐ (1)
ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ (1)
ܘܰܒ݂ܥܺܝܬ݂ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (1)
ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ݈ܝ (1)
ܘܠܳܐ (1)
ܡܳܪܰܢ (1)
ܚܳܕ݂ܶܝܢ (1)
ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ (1)
ܠܰܐܠܳܗܳܐ (1)
ܒ݁ܩܳܠܳܐ (1)
ܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ (1)
ܐܰܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ (1)
ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ (1)
ܐܳܡܪܺܝܢ (1)
ܩܰܫܝܳܐ (1)
ܗ݈ܝ (1)
ܡܶܠܬ݂ܳܐ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ (1)
ܐܶܙܰܠܘ (1)
ܗܰܘ (1)
ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ (1)
ܪܶܓ݂ܠܶܐ (1)
ܘܰܡܫܰܘܶܐ (1)
ܒ݁ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ (1)
ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ (1)
ܠܚܰܕ݂ (1)
ܡܳܢܳܐ (1)
ܕ݁ܗܳܢܳܐ (1)
ܫܰܐܠܶܗ (1)
ܠܝܶܫܽܘܥ (1)
ܘܥܰܠ (1)
ܘܗܽܘ (1)
ܩܕ݂ܳܡ (1)
ܐܰܝܠܶܝܢ (1)
ܕ݁ܠܳܐ (1)
ܐ݈ܚܪܳܢܺܝܢ (1)
ܠܳܐ (1)
ܡܰܡܪܰܚ (1)
ܣܓ݂ܺܝܘ (1)
ܪܰܛܶܢܘ (1)
ܠܟ݂ܽܠܶܗ (1)
ܟ݁ܶܢܫܳܐ (1)
ܘܶܐܡܰܪܘ (1)
ܡܶܢܝܳܢܳܐ (1)
ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ (1)
ܛܳܒ݂ (1)
ܘܥܰܡܳܐ (1)
ܗܳܢܽܘܢ (1)
ܕ݁ܺܐܝܬ݂ (1)
ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ (1)
ܒ݁ܪܰܡ (1)
ܐܰܝܟ݂ (1)
ܡܳܐ (1)
ܥܠܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܩܳܡ (1)
ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ (1)
ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ (1)
ܨܰܘܪܰܝܗܽܘܢ (1)
ܐܰܝܢܳܐ (1)
ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ (1)
ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ (1)
ܕ݁ܒ݂ܺܝܪܺܝܢ (1)
disciples (33)
, (21)
his (17)
of (12)
and (10)
with (7)
. (7)
the (7)
him (5)
' (5)
to (4)
s (4)
my (3)
? (3)
which (3)
said (2)
a (2)
great (2)
passover (2)
one (2)
; (2)
Simon (2)
this (2)
them (2)
man (2)
unto (1)
twelve (1)
eat (1)
bread (1)
came (1)
into (1)
number (1)
Master (1)
see (1)
saith (1)
multitude (1)
all (1)
these (1)
things (1)
thy (1)
cast (1)
began (1)
rejoice (1)
praise (1)
two (1)
John (1)
Peter (1)
when (1)
they (1)
had (1)
heard (1)
went (1)
back (1)
son (1)
wipe (1)
on (1)
Jesus (1)
bosom (1)
among (1)
themselves (1)
What (1)
is (1)
He (1)
denied (1)
are (1)
other (1)
durst (1)
ask (1)
was (1)
multiplied (1)
in (1)
Jerusalem (1)
greatly (1)
were (1)
at (1)
Damascus (1)
every (1)
stood (1)
round (1)
about (1)
exhorting (1)
neither (1)
Caesarea (1)
nt-grc μαθηταῖς (41)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (36)
ⲛⲉϥ (26)
ⲛ (22)
ϫⲉ (12)
ϥ (10)
ⲙ (6)
ⲟⲩ (5)
ⲉ (5)
ⲩ (4)
ⲥ (4)
ⲁⲩⲱ (3)
ⲉⲃⲟⲗ (3)
ϫⲟⲟ (3)
ⲙⲛ (3)
ⲡⲉϫⲁ (2)
ⲇⲉ (2)
ⲡ (2)
ⲛⲉⲕ (2)
ϩⲙⲟⲟⲥ (2)
ⲛⲉ (2)
ϩⲁⲣⲱ (2)
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ (1)
ⲁ (1)
ⲡⲱⲱⲛⲉ (1)
ⲟⲉⲓⲕ (1)
ⲉⲧⲟⲟⲧ (1)
ϩⲁⲡⲥ (1)
ⲧⲣⲉ (1)
ⲙⲙⲟ (1)
ϩⲁⲙⲏⲛ (1)
ϯ (1)
ⲙⲏⲏϣⲉ (1)
ϫⲓⲡⲟⲩⲱ (1)
ⲟϣ (1)
ⲉⲧⲃⲉ (1)
ⲧⲏⲣ (1)
ⲧⲁⲁ (1)
ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ (1)
ⲛⲁⲩ (1)
ⲓ (1)
ϭⲉ (1)
ⲙⲟⲕϩ (1)
ⲙⲛⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ (1)
ⲕⲱ (1)
ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ (1)
ⲁⲗⲉ (1)
ϫⲟⲓ (1)
ⲙⲁⲣⲟ (1)
ⲉⲓ (1)
ⲧⲁⲙⲉ (1)
ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ (1)
ϩⲓϫⲛ (1)
ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ (1)
ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ (1)
ⲛⲧ (1)
ⲛⲧⲉⲣⲉ (1)
ⲧⲱⲟⲩⲛ (1)
ⲥϩⲁⲓ (1)
ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉϣⲟⲡϥ (1)
ⲉⲣⲟ (1)
ⲛⲧⲉⲣ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (25)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (6)
ܘܶܐܡܰܪ (6)
ܘܝܰܗ݈ܒ݂ (6)
ܐܶܡܰܪ (6)
ܝܶܫܽܘܥ (5)
ܥܰܡ (4)
ܘܰܩܨܳܐ (4)
ܘܥܰܡ (3)
ܡܶܢ (3)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (3)
ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ (3)
ܠܗܽܘܢ (3)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (3)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (2)
ܘܠܳܐ (2)
ܬ݁ܶܒ݂ܘ (2)
ܗܳܪܟ݁ܳܐ (2)
ܥܰܕ݂ (2)
ܐܶܡܰܪܶܝܢ (2)
ܒ݁ܶܝܬ݂ (2)
ܗ݈ܘܰܘ (2)
ܗ݈ܘܳܐ (2)
ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ (2)
ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ (1)
ܐܳܡܪܺܝܢ (1)
ܠܡܳܢܳܐ (1)
ܚܨܳܕ݂ܳܐ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝ (1)
ܠܰܡܦ݂ܰܩܳܕ݂ܽܘ (1)
ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ (1)
ܫܰܢܺܝ (1)
ܘܗܶܢܽܘܢ (1)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ (1)
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ (1)
ܦ݁ܰܩܶܕ݂ (1)
ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ (1)
ܠܳܐ (1)
ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ (1)
ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ (1)
ܗ݈ܽܘ (1)
ܡܰܢ (1)
ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ (1)
ܘܩܰܪܶܒ݂ܬ݂ܶܗ (1)
ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ (1)
ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬ݂ܶܗ (1)
ܐܰܡܺܝܢ (1)
ܐܳܡܰܪ (1)
ܐ݈ܢܳܐ (1)
ܟ݁ܶܢܫܶܐ (1)
ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܣܰܒ݂ܘ (1)
ܕ݁ܩܳܡ (1)
ܘܪܳܗܛܳܢ (1)
ܕ݁ܢܺܐܡܪܳܢ (1)
ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܓ݁ܶܝܪ (1)
ܐܶܡܰܪܘ (1)
ܡܳܢܰܘ (1)
ܡܳܟ݂ܣܶܐ (1)
ܕ݁ܰܢܩܰܪܒ݂ܽܘܢ (1)
ܠܶܗ (1)
ܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܘܰܠܗܽܘܢ (1)
ܡܦ݂ܰܫܶܩ (1)
ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ (1)
ܘܗܳܢܽܘܢ (1)
ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ (1)
ܘܝܳܒ݂ܶܫ (1)
ܘܶܐܡܪܶܬ݂ (1)
ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ݈ܝ (1)
ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܟ݁ܡܳܐ (1)
ܥܰܛܠܳܐ (1)
ܡܨܰܠܶܐ (1)
ܙܶܠܶܝܢ (1)
ܘܰܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܗܳܐ (1)
ܪܰܒ݁ܺܝ (1)
ܟ݁ܐܺܝ (1)
ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (1)
ܣܒ݂ܰܥܘ (1)
ܟ݁ܰܢܶܫܘ (1)
ܩܨܳܝܶܐ (1)
ܗܳܝ (1)
ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ (1)
ܠܳܗ (1)
ܘܰܕ݂ܠܳܐ (1)
ܬ݁ܰܘ (1)
ܢܺܐܙܰܠ (1)
ܬ݁ܽܘܒ݂ (1)
ܘܰܢܦ݂ܰܩ (1)
ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ (1)
ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ (1)
ܘܣܰܒ݁ܪܰܬ݂ (1)
ܕ݁ܰܚܙܳܬ݂ (1)
ܠܡܳܪܰܢ (1)
ܢܰܦ݂ܫܶܗ (1)
ܥܰܠ (1)
ܝܰܡܳܐ (1)
ܟ݁ܰܕ݂ (1)
ܩܳܡ (1)
ܠܡܶܬ݂ܢܰܩܳܦ݂ܽܘ (1)
ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ (1)
ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ (1)
ܬ݁ܰܡܳܢ (1)
ܠܘܳܬ݂ (1)
ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ (1)
ܘܟ݂ܰܕ݂ (1)
ܐܶܙܰܠ (1)
ܥܰܕ݁ܰܪ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (25)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (6)
ܘܶܐܡܰܪ (6)
ܘܝܰܗ݈ܒ݂ (6)
ܐܶܡܰܪ (6)
ܝܶܫܽܘܥ (5)
ܥܰܡ (4)
ܘܰܩܨܳܐ (4)
ܘܥܰܡ (3)
ܡܶܢ (3)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (3)
ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ (3)
ܠܗܽܘܢ (3)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (3)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (2)
ܘܠܳܐ (2)
ܬ݁ܶܒ݂ܘ (2)
ܗܳܪܟ݁ܳܐ (2)
ܥܰܕ݂ (2)
ܐܶܡܰܪܶܝܢ (2)
ܒ݁ܶܝܬ݂ (2)
ܗ݈ܘܰܘ (2)
ܗ݈ܘܳܐ (2)
ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ (2)
ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ (1)
ܐܳܡܪܺܝܢ (1)
ܠܡܳܢܳܐ (1)
ܚܨܳܕ݂ܳܐ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝ (1)
ܠܰܡܦ݂ܰܩܳܕ݂ܽܘ (1)
ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ (1)
ܫܰܢܺܝ (1)
ܘܗܶܢܽܘܢ (1)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ (1)
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ (1)
ܦ݁ܰܩܶܕ݂ (1)
ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ (1)
ܠܳܐ (1)
ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ (1)
ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ (1)
ܗ݈ܽܘ (1)
ܡܰܢ (1)
ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ (1)
ܘܩܰܪܶܒ݂ܬ݂ܶܗ (1)
ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ (1)
ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬ݂ܶܗ (1)
ܐܰܡܺܝܢ (1)
ܐܳܡܰܪ (1)
ܐ݈ܢܳܐ (1)
ܟ݁ܶܢܫܶܐ (1)
ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܣܰܒ݂ܘ (1)
ܕ݁ܩܳܡ (1)
ܘܪܳܗܛܳܢ (1)
ܕ݁ܢܺܐܡܪܳܢ (1)
ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܓ݁ܶܝܪ (1)
ܐܶܡܰܪܘ (1)
ܡܳܢܰܘ (1)
ܡܳܟ݂ܣܶܐ (1)
ܕ݁ܰܢܩܰܪܒ݂ܽܘܢ (1)
ܠܶܗ (1)
ܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܘܰܠܗܽܘܢ (1)
ܡܦ݂ܰܫܶܩ (1)
ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ (1)
ܘܗܳܢܽܘܢ (1)
ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ (1)
ܘܝܳܒ݂ܶܫ (1)
ܘܶܐܡܪܶܬ݂ (1)
ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ݈ܝ (1)
ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܟ݁ܡܳܐ (1)
ܥܰܛܠܳܐ (1)
ܡܨܰܠܶܐ (1)
ܙܶܠܶܝܢ (1)
ܘܰܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܗܳܐ (1)
ܪܰܒ݁ܺܝ (1)
ܟ݁ܐܺܝ (1)
ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (1)
ܣܒ݂ܰܥܘ (1)
ܟ݁ܰܢܶܫܘ (1)
ܩܨܳܝܶܐ (1)
ܗܳܝ (1)
ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ (1)
ܠܳܗ (1)
ܘܰܕ݂ܠܳܐ (1)
ܬ݁ܰܘ (1)
ܢܺܐܙܰܠ (1)
ܬ݁ܽܘܒ݂ (1)
ܘܰܢܦ݂ܰܩ (1)
ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ (1)
ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ (1)
ܘܣܰܒ݁ܪܰܬ݂ (1)
ܕ݁ܰܚܙܳܬ݂ (1)
ܠܡܳܪܰܢ (1)
ܢܰܦ݂ܫܶܗ (1)
ܥܰܠ (1)
ܝܰܡܳܐ (1)
ܟ݁ܰܕ݂ (1)
ܩܳܡ (1)
ܠܡܶܬ݂ܢܰܩܳܦ݂ܽܘ (1)
ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ (1)
ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ (1)
ܬ݁ܰܡܳܢ (1)
ܠܘܳܬ݂ (1)
ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ (1)
ܘܟ݂ܰܕ݂ (1)
ܐܶܙܰܠ (1)
ܥܰܕ݁ܰܪ (1)
disciples (30)
his (22)
, (22)
to (11)
The, the (8)
that (8)
unto (6)
and (5)
. (4)
they (3)
thy (3)
he (3)
: (3)
set (3)
with (3)
of (2)
should (2)
how, How (2)
Sit (2)
ye (2)
here (2)
is (2)
risen (2)
before (2)
him (2)
went (2)
said (1)
commanding (1)
twelve (1)
loaves (1)
If (1)
any (1)
man (1)
Verily (1)
I (1)
say (1)
word (1)
for (1)
there (1)
it (1)
a (1)
all (1)
things (1)
them (1)
also (1)
saith (1)
tell (1)
Peter (1)
rebuke (1)
Gather (1)
Jesus (1)
not (1)
Let (1)
us (1)
forth (1)
had (1)
seen (1)
Lord (1)
at (1)
sea (1)
Tiberias (1)
after (1)
was (1)
but (1)
receive (1)
who (1)
nt-grc μαθητὰς (34)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (26)
ϥ (16)
ⲛⲉϥ (14)
ⲙ (10)
ⲛ (10)
ⲁ (9)
ϫⲉ (8)
ⲉ (8)
ⲙⲙⲟ (5)
ⲥ (5)
ⲡⲉϫⲁ (5)
ϫⲱ (4)
ⲛⲁⲩ (4)
ⲡⲉϥ (2)
ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ (2)
ⲙⲛ (2)
ϩⲉ (2)
ⲩ (2)
ⲁⲩⲱ (2)
ⲉⲧ (1)
ⲁⲗⲉ (1)
ⲉⲣⲉ (1)
ⲥⲛⲁⲩ (1)
ⲛⲉⲩ (1)
ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥ (1)
ⲉⲣⲟ (1)
ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ (1)
ⲥⲉⲧⲡ (1)
ⲛⲁⲓⲁⲧ (1)
ⲇⲉ (1)
ⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁ (1)
ⲧ (1)
ⲥⲁⲃⲉ (1)
ϣⲁϫⲉ (1)
ⲉⲧⲃⲉ (1)
ⲡⲁⲓ (1)
ⲙⲟⲕϩ (1)
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ (1)
ⲣϩⲁϩ (1)
ⲡ (1)
ϫⲟⲉⲓⲥ (1)
ϯ (1)
ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ (1)
ⲛⲉ (1)
ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ (1)
ⲟⲩ (1)
ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ (1)
ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (14)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (10)
ܘܶܐܡܰܪ (8)
ܠܗܽܘܢ (7)
ܠܘܳܬ݂ (5)
ܐܶܢܽܘܢ (5)
ܝܶܫܽܘܥ (5)
ܩܪܳܐ (3)
ܗ݈ܘܳܐ (3)
ܘܳܐܡܰܪ (3)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (3)
ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ (2)
ܐܶܠܰܨ (2)
ܕ݁ܢܶܣܩܽܘܢ (2)
ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (2)
ܘܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ (2)
ܡܰܢܽܘ (2)
ܡܶܢ (2)
ܥܰܡ (2)
ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ (2)
ܟ݁ܰܕ݂ (2)
ܐܶܬ݂ܳܐ (2)
ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ (2)
ܥܰܠ (2)
ܐܳܡܰܪ (2)
ܘܝܰܗ݈ܒ݂ (1)
ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ (1)
ܐܺܝܕ݂ܶܗ (1)
ܗܳܐ (1)
ܡܶܬ݂ܪܰܚܰܡ (1)
ܡܫܰܐܶܠ (1)
ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ (1)
ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ (1)
ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ (1)
ܬ݁ܪܶܝܢ (1)
ܠܘܳܬ݂ܶܗ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ (1)
ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ (1)
ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ (1)
ܐܳܡܪܺܝܢ (1)
ܘܚܳܪ (1)
ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܰܟ݂ܐܳܐ (1)
ܒ݁ܫܶܡܥܽܘܢ (1)
ܚܙܳܐ (1)
ܡܰܠܶܦ݂ (1)
ܓ݁ܶܝܪ (1)
ܐܰܡܺܝܢ (1)
ܘܳܐܡܪܺܝܢ (1)
ܠܡܳܢܳܐ (1)
ܡܳܟ݂ܣܶܐ (1)
ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ (1)
ܡܶܢܗܽܘܢ (1)
ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ (1)
ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ (1)
ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ (1)
ܐܰܣܡܶܟ݂ܘ (1)
ܐܶܡܰܪ (1)
ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܶܝܢ (1)
ܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܐܰܠܶܦ݂ (1)
ܠܡܺܐܡܰܪ (1)
ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ (1)
ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ (1)
ܡܶܛܽܠ (1)
ܗܳܢܳܐ (1)
ܠܟ݂ܽܘܢ (1)
ܠܳܐ (1)
ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ (1)
ܕ݁ܳܡܟ݁ܺܝܢ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ (1)
ܥܒ݂ܰܕ݂ (1)
ܘܡܰܥܡܶܕ݂ (1)
ܝܰܬ݁ܺܝܪ (1)
ܠܽܘܚܳܡܳܐ (1)
ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܩܶܛܠܳܐ (1)
ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ (1)
ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܶܐ (1)
ܘܒ݂ܰܝܰܐ (1)
ܘܢܰܫܶܩ (1)
ܘܰܢܦ݂ܰܩ (1)
ܕ݁ܢܰܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ (1)
ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ (1)
ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ (1)
ܬ݁ܰܡܳܢ (1)
ܩܰܘܺܝܢ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (14)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (10)
ܘܶܐܡܰܪ (8)
ܠܗܽܘܢ (7)
ܠܘܳܬ݂ (5)
ܐܶܢܽܘܢ (5)
ܝܶܫܽܘܥ (5)
ܩܪܳܐ (3)
ܗ݈ܘܳܐ (3)
ܘܳܐܡܰܪ (3)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (3)
ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ (2)
ܐܶܠܰܨ (2)
ܕ݁ܢܶܣܩܽܘܢ (2)
ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (2)
ܘܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ (2)
ܡܰܢܽܘ (2)
ܡܶܢ (2)
ܥܰܡ (2)
ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ (2)
ܟ݁ܰܕ݂ (2)
ܐܶܬ݂ܳܐ (2)
ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ (2)
ܥܰܠ (2)
ܐܳܡܰܪ (2)
ܘܝܰܗ݈ܒ݂ (1)
ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ (1)
ܐܺܝܕ݂ܶܗ (1)
ܗܳܐ (1)
ܡܶܬ݂ܪܰܚܰܡ (1)
ܡܫܰܐܶܠ (1)
ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ (1)
ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ (1)
ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ (1)
ܬ݁ܪܶܝܢ (1)
ܠܘܳܬ݂ܶܗ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ (1)
ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ (1)
ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ (1)
ܐܳܡܪܺܝܢ (1)
ܘܚܳܪ (1)
ܒ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܘܰܟ݂ܐܳܐ (1)
ܒ݁ܫܶܡܥܽܘܢ (1)
ܚܙܳܐ (1)
ܡܰܠܶܦ݂ (1)
ܓ݁ܶܝܪ (1)
ܐܰܡܺܝܢ (1)
ܘܳܐܡܪܺܝܢ (1)
ܠܡܳܢܳܐ (1)
ܡܳܟ݂ܣܶܐ (1)
ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ (1)
ܡܶܢܗܽܘܢ (1)
ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ (1)
ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ (1)
ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ (1)
ܐܰܣܡܶܟ݂ܘ (1)
ܐܶܡܰܪ (1)
ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ (1)
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܶܝܢ (1)
ܝܽܘܚܰܢܳܢ (1)
ܐܰܠܶܦ݂ (1)
ܠܡܺܐܡܰܪ (1)
ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ (1)
ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ (1)
ܡܶܛܽܠ (1)
ܗܳܢܳܐ (1)
ܠܟ݂ܽܘܢ (1)
ܠܳܐ (1)
ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ (1)
ܕ݁ܳܡܟ݁ܺܝܢ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ (1)
ܥܒ݂ܰܕ݂ (1)
ܘܡܰܥܡܶܕ݂ (1)
ܝܰܬ݁ܺܝܪ (1)
ܠܽܘܚܳܡܳܐ (1)
ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܩܶܛܠܳܐ (1)
ܒ݁ܰܐܢܛܺܝܳܘܟ݂ܺܝ (1)
ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܶܐ (1)
ܘܒ݂ܰܝܰܐ (1)
ܘܢܰܫܶܩ (1)
ܘܰܢܦ݂ܰܩ (1)
ܕ݁ܢܰܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ (1)
ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ (1)
ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ (1)
ܬ݁ܰܡܳܢ (1)
ܩܰܘܺܝܢ (1)
, (29)
disciples (24)
his (12)
and (11)
unto (10)
them (6)
him (5)
to (4)
said (4)
he (4)
saying (3)
the (3)
. (3)
get (2)
into (2)
in (2)
saith (2)
say (2)
twelve (1)
toward (1)
a (1)
Whom (1)
apart (1)
way (1)
two (1)
their (1)
with (1)
findeth (1)
rebuked (1)
saw (1)
Why (1)
: (1)
Blessed (1)
Make (1)
taught (1)
began (1)
Therefore (1)
I (1)
It (1)
is (1)
impossible (1)
made (1)
baptized (1)
more (1)
Lord (1)
went (1)
first (1)
Antioch (1)
embraced (1)
away (1)
after (1)
we (1)
tarried (1)
there (1)
seven (1)
nt-grc μαθηταί (17)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (14)
ⲛ (5)
ϫⲉ (5)
ⲛϭⲓ (5)
ϥ (4)
ⲛⲁ (4)
ⲙ (4)
ⲛⲉⲕ (3)
ⲥⲉ (3)
ⲛⲉϥ (3)
ⲉ (3)
ⲛⲧⲉⲧⲛ (2)
ⲇⲉ (1)
ⲉⲓⲥ (1)
ϩⲏⲏⲧⲉ (1)
ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ (1)
ⲙⲟⲟϣⲉ (1)
ⲁⲛ (1)
ϫⲛⲟⲩ (1)
ϫⲱ (1)
ϩⲱ (1)
ⲟⲩ (1)
ⲛⲁⲩ (1)
ϣⲁϫⲉ (1)
ⲛⲁⲙⲉ (1)
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ (1)
ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ (1)
ⲉⲓⲙⲉ (1)
ⲛⲁⲓ (1)
ⲕⲉ (1)
ⲕ (1)
ⲁⲁϥ (1)
ܠܶܗ (5)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (4)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (4)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (3)
ܐܳܡܪܺܝܢ (2)
ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ (2)
ܐܶܢ (2)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ (2)
ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ (2)
ܚ݈ܢܰܢ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝ (1)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (1)
ܠܳܐ (1)
ܨܳܝܡܺܝܢ (1)
ܗܳܐ (1)
ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ (1)
ܠܡܳܢܳܐ (1)
ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ (1)
ܥܰܠ (1)
ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ (1)
ܠܰܢ (1)
ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ (1)
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ (1)
ܐܺܝܬ݂ (1)
ܐܰܝܟ݂ (1)
ܕ݁ܩܰܫܺܝܫܶܐ (1)
ܐܶܠܳܐ (1)
ܟ݁ܰܕ݂ (1)
ܫܰܐܶܠ (1)
ܐܶܢܽܘܢ (1)
ܘܶܐܡܰܪ (1)
ܡܰܢܽܘ (1)
ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ (1)
ܐܳܦ݂ (1)
ܠܺܝܗܽܘܕ݂ (1)
ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ (1)
ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ (1)
ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ (1)
ܒ݁ܡܶܠܰܬ݂ܝ (1)
ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ (1)
ܚܢܰܢ (1)
ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ (1)
ܪܰܒ݁ܰܢ (1)
ܗܳܫܳܐ (1)
ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ (1)
ܚܽܘܒ݁ܳܐ (1)
ܢܶܗܘܶܐ (1)
ܬ݁ܰܝܬ݁ܽܘܢ (1)
ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ (1)
ܬ݁ܽܘܒ݂ (1)
ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ (1)
ܚܙܰܝܢ (1)
ܠܡܳܪܰܢ (1)
ܗܽܘ (1)
ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ (1)
ܘܰܟ݂ܠܰܐܘܽܗ݈ܝ (1)
ܠܶܗ (5)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (4)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (4)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (3)
ܐܳܡܪܺܝܢ (2)
ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ (2)
ܐܶܢ (2)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ (2)
ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ (2)
ܚ݈ܢܰܢ (1)
ܣܰܓ݁ܺܝ (1)
ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ (1)
ܠܳܐ (1)
ܨܳܝܡܺܝܢ (1)
ܗܳܐ (1)
ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ (1)
ܠܡܳܢܳܐ (1)
ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ (1)
ܥܰܠ (1)
ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ (1)
ܠܰܢ (1)
ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ (1)
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ (1)
ܐܺܝܬ݂ (1)
ܐܰܝܟ݂ (1)
ܕ݁ܩܰܫܺܝܫܶܐ (1)
ܐܶܠܳܐ (1)
ܟ݁ܰܕ݂ (1)
ܫܰܐܶܠ (1)
ܐܶܢܽܘܢ (1)
ܘܶܐܡܰܪ (1)
ܡܰܢܽܘ (1)
ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ (1)
ܐܳܦ݂ (1)
ܠܺܝܗܽܘܕ݂ (1)
ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ (1)
ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ (1)
ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ (1)
ܒ݁ܡܶܠܰܬ݂ܝ (1)
ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ (1)
ܚܢܰܢ (1)
ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ (1)
ܪܰܒ݁ܰܢ (1)
ܗܳܫܳܐ (1)
ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ (1)
ܚܽܘܒ݁ܳܐ (1)
ܢܶܗܘܶܐ (1)
ܬ݁ܰܝܬ݁ܽܘܢ (1)
ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ (1)
ܬ݁ܽܘܒ݂ (1)
ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ (1)
ܚܙܰܝܢ (1)
ܠܡܳܪܰܢ (1)
ܗܽܘ (1)
ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ (1)
ܘܰܟ݂ܠܰܐܘܽܗ݈ܝ (1)
disciples (8)
, (7)
him (6)
the (5)
. (5)
thy (3)
my (3)
not (2)
tradition (2)
we, We (2)
have (2)
unto (2)
If, if (2)
but (1)
fast (1)
do (1)
that (1)
transgress (1)
Whence (1)
should (1)
according (1)
to (1)
of (1)
: (1)
and (1)
he (1)
asked (1)
followed (1)
also (1)
may (1)
see (1)
ye (1)
indeed (1)
; (1)
' (1)
Master (1)
are (1)
own (1)
home (1)
nt-grc μαθητὴς (13)
ⲉ (6)
ϥ (4)
ⲡ (4)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (4)
ⲡⲉϥ (2)
ⲥ (2)
ⲇⲉ (2)
ⲉⲧ (2)
ⲛϭⲓ (2)
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ (2)
ⲁ (2)
ⲅⲁⲣ (1)
ⲟ (1)
ⲛ (1)
ϫⲟⲥⲉ (1)
ⲥⲁϩ (1)
ⲙⲙⲟ (1)
ϫⲉ (1)
ⲛⲧⲟⲕ (1)
ⲡⲉ (1)
ⲙⲙⲁⲩ (1)
ⲛⲉⲣⲉ (1)
ⲉⲃⲟⲗ (1)
ⲉⲧⲉⲣⲉ (1)
ϫⲓⲧ (1)
ⲉϩⲟⲩⲛ (1)
ⲛⲧⲉ (1)
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ (1)
ϩⲏⲡ (1)
ϭⲉⲡⲏ (1)
ⲡⲱⲧ (1)
ⲉϩⲟⲩⲉ (1)
ϣⲟⲣⲡ (1)
ⲃⲱⲕ (1)
ϩⲱⲱϥ (1)
ⲙ (1)
ⲛⲁ (1)
ⲙⲟⲩ (1)
ⲁⲛ (1)
ⲛⲧ (1)
ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ (1)
ⲉⲧⲃⲉ (1)
ϩⲛ (1)
ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (9)
ܗܰܘ (5)
ܕ݁ܶܝܢ (4)
ܡܶܢ (3)
ܠܰܝܬ݁ (2)
ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ (2)
ܪܰܒ݁ܶܗ (2)
ܠܶܗ (2)
ܗ݈ܘܳܐ (2)
ܠܳܐ (2)
ܘܳܐܡܪܺܝܢ (1)
ܐܰܢ݈ܬ݁ (1)
ܗ݈ܽܘ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܗ (1)
ܗ݈ܘܰܘ (1)
ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ (1)
ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ (1)
ܠܗܰܘ (1)
ܘܰܢܦ݂ܰܩ (1)
ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ (1)
ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ (1)
ܫܳܥܬ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܗ (1)
ܠܘܳܬ݂ܶܗ (1)
ܒ݁ܥܳܐ (1)
ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ (1)
ܡܶܛܽܠ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܪܗܶܛ (1)
ܩܰܕ݁ܡܶܗ (1)
ܐܳܦ݂ (1)
ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ (1)
ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ (1)
ܕ݁ܪܳܚܶܡ (1)
ܡܳܐܶܬ݂ (1)
ܝܶܫܽܘܥ (1)
ܗܳܢܰܘ (1)
ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ (1)
ܥܰܠ (1)
ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܒ݁ܳܗ (1)
ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (9)
ܗܰܘ (5)
ܕ݁ܶܝܢ (4)
ܡܶܢ (3)
ܠܰܝܬ݁ (2)
ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ (2)
ܪܰܒ݁ܶܗ (2)
ܠܶܗ (2)
ܗ݈ܘܳܐ (2)
ܠܳܐ (2)
ܘܳܐܡܪܺܝܢ (1)
ܐܰܢ݈ܬ݁ (1)
ܗ݈ܽܘ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܗ (1)
ܗ݈ܘܰܘ (1)
ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ (1)
ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ (1)
ܠܗܰܘ (1)
ܘܰܢܦ݂ܰܩ (1)
ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ (1)
ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ (1)
ܫܳܥܬ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܗ (1)
ܠܘܳܬ݂ܶܗ (1)
ܒ݁ܥܳܐ (1)
ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ (1)
ܡܶܛܽܠ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܪܗܶܛ (1)
ܩܰܕ݁ܡܶܗ (1)
ܐܳܦ݂ (1)
ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ (1)
ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ (1)
ܕ݁ܪܳܚܶܡ (1)
ܡܳܐܶܬ݂ (1)
ܝܶܫܽܘܥ (1)
ܗܳܢܰܘ (1)
ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ (1)
ܥܰܠ (1)
ܗܳܠܶܝܢ (1)
ܒ݁ܳܗ (1)
ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ (1)
disciple (5)
his (4)
, (4)
unto (4)
the (4)
not (3)
which (3)
is (2)
above (2)
was (2)
known (2)
Jesus (2)
master (1)
said (1)
Thou (1)
art (1)
took (1)
her (1)
own (1)
but (1)
secretly (1)
for (1)
fear (1)
other (1)
did (1)
outrun (1)
came (1)
first (1)
to (1)
whom (1)
loved (1)
saith (1)
die (1)
: (1)
yet (1)
testifieth (1)
of (1)
certain (1)
at (1)
Damascus (1)
nt-grc μαθητής (7)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (5)
ⲛⲁⲓ (3)
ⲙ (2)
ⲡⲉ (2)
ⲙⲙⲛϣϭⲟⲙ (1)
ⲉⲧⲣⲉϥⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (1)
ⲕⲉ (1)
ⲡ (1)
ⲇⲉ (1)
ⲡⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (1)
ⲁⲩⲱ (1)
ⲛⲉ (1)
ⲩ (1)
ⲛⲏⲩ (1)
ⲟⲩ (1)
ⲉ (1)
ⲡⲉϥ (1)
ⲣⲁⲛ (1)
ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ (1)
ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ (3)
ܠܺܝ (3)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (3)
ܗ݈ܘܰܘ (3)
ܡܶܫܟ݁ܰܚ (2)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ (1)
ܐܳܬ݂ܶܝܢ (1)
ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ (1)
ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ (1)
ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ (1)
ܠܒ݂ܶܝܬ݂ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܗܽܘ (1)
ܕ݁ܶܝܢ (1)
ܬ݁ܰܡܳܢ (1)
ܚܰܕ݂ (1)
ܕ݁ܰܫܡܶܗ (1)
ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ (3)
ܠܺܝ (3)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (3)
ܗ݈ܘܰܘ (3)
ܡܶܫܟ݁ܰܚ (2)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ (1)
ܐܳܬ݂ܶܝܢ (1)
ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ (1)
ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ (1)
ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ (1)
ܠܒ݂ܶܝܬ݂ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܗܽܘ (1)
ܕ݁ܶܝܢ (1)
ܬ݁ܰܡܳܢ (1)
ܚܰܕ݂ (1)
ܕ݁ܰܫܡܶܗ (1)
disciple (7)
. (4)
my (3)
, (2)
another (1)
: (1)
that (1)
other (1)
and (1)
came (1)
a (1)
named (1)
Timotheus (1)
the (1)
son (1)
nt-grc μαθητάς (5)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (4)
ⲟⲩ (2)
ⲛⲉ (1)
ⲩ (1)
ⲛ (1)
ⲣⲱⲙⲉ (1)
ⲛⲉϥ (1)
ϫⲉ (1)
ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ (1)
ⲛⲏ (1)
ⲧⲏⲣ (1)
ϩⲉⲛ (1)
ⲙⲙⲁⲩ (1)
ϥ (1)
ⲡⲣϫ (1)
ⲙ (1)
ⲉⲣⲟ (1)
ܗ݈ܘܳܐ (2)
ܠܘܳܬ݂ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ (1)
ܚܰܕ݂ (1)
ܐܺܝܬ݂ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ (1)
ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܽܘܢ (1)
ܠܡܶܚܙܳܐ (1)
ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܐܰܝܠܶܝܢ (1)
ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ (1)
ܬ݁ܰܡܳܢ (1)
ܡܶܢܗܽܘܢ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ (1)
ܡܡܰܠܶܠ (1)
ܗ݈ܘܳܐ (2)
ܠܘܳܬ݂ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ (1)
ܚܰܕ݂ (1)
ܐܺܝܬ݂ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ (1)
ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ (1)
ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܽܘܢ (1)
ܠܡܶܚܙܳܐ (1)
ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܐܰܝܠܶܝܢ (1)
ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ (1)
ܬ݁ܰܡܳܢ (1)
ܡܶܢܗܽܘܢ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ (1)
ܡܡܰܠܶܠ (1)
, (4)
The, the (3)
disciples (3)
certain (2)
There (1)
was (1)
a (1)
days (1)
will (1)
come (1)
. (1)
separated (1)
disputing (1)
nt-grc μαθητῇ (3)
ϫⲉ (2)
ϥ (2)
ⲡⲉ (1)
ⲥⲃⲟⲩⲓ (1)
ⲉϥⲉ (1)
ϣⲱⲡⲉ (1)
ⲙ (1)
ⲡ (1)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (1)
ϭⲟⲓⲗⲉ (1)
ⲉⲣⲟ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (2)
ܣܳܦ݂ܶܩ (1)
ܠܶܗ (1)
ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ (1)
ܐܰܝܟ݂ (1)
ܘܶܐܡܰܪ (1)
ܗܰܘ (1)
ܗܳܐ (1)
ܐܶܡܳܟ݂ (1)
ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ (1)
ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܰܢ (1)
ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (2)
ܣܳܦ݂ܶܩ (1)
ܠܶܗ (1)
ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ (1)
ܐܰܝܟ݂ (1)
ܘܶܐܡܰܪ (1)
ܗܰܘ (1)
ܗܳܐ (1)
ܐܶܡܳܟ݂ (1)
ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ (1)
ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܰܢ (1)
ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ (1)
the (2)
disciple (2)
enough (1)
for (1)
that (1)
he (1)
to (1)
, (1)
should (1)
lodge (1)
. (1)
nt-grc μαθητὴν (3)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (2)
ⲙⲉ (2)
ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ (1)
ⲡⲉⲧⲉ (1)
ⲛⲉϥ (1)
ⲙⲙⲟ (1)
ϥ (1)
ⲁⲩⲱ (1)
ⲡⲉϫⲁ (1)
ⲉ (1)
ⲡ (1)
ⲉⲛⲉ (1)
ⲣⲉ (1)
ܕ݁ܪܳܚܶܡ (3)
ܗܰܘ (2)
ܗ݈ܘܳܐ (2)
ܠܶܐܡܶܗ (1)
ܘܰܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ (1)
ܝܶܫܽܘܥ (1)
ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ (1)
ܘܰܚܙܳܐ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܕ݁ܪܳܚܶܡ (3)
ܗܰܘ (2)
ܗ݈ܘܳܐ (2)
ܠܶܐܡܶܗ (1)
ܘܰܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ (1)
ܝܶܫܽܘܥ (1)
ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ (1)
ܘܰܚܙܳܐ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
, (4)
whom (3)
standing (1)
by (1)
he (1)
Jesus (1)
loved (1)
seeth (1)
the (1)
disciple (1)
nt-grc μαθητοῦ (1)
ⲟⲩ (1)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (1)
ϩⲁⲙⲏⲛ (1)
ϯ (1)
ϫⲱ (1)
ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ (1)
ܒ݁ܰܫܡܳܐ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܐܰܡܺܝܢ (1)
ܐܳܡܰܪ (1)
ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ (1)
ܒ݁ܰܫܡܳܐ (1)
ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ (1)
ܐܰܡܺܝܢ (1)
ܐܳܡܰܪ (1)
a (1)
disciple (1)
, (1)
verily (1)
I (1)
nt-grc μαθητευθεὶς (1)
ⲉ (2)
ⲁ (1)
ϥ (1)
ϫⲓⲥⲃⲱ (1)
ܟ݁ܽܠ (1)
ܣܳܦ݂ܪܳܐ (1)
ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܠܡܰܕ݂ (1)
ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ (1)
ܫܡܰܝܳܐ (1)
ܟ݁ܽܠ (1)
ܣܳܦ݂ܪܳܐ (1)
ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܠܡܰܕ݂ (1)
ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ (1)
ܫܡܰܝܳܐ (1)
instructed (1)
unto (1)
the (1)
kingdom (1)
of (1)
nt-grc ἐμαθητεύθη (1)
ⲡⲉ (1)
ⲓⲱⲥⲏⲫ (1)
ⲡⲁⲓ (1)
ⲉⲁϥⲙⲁⲑⲏⲧⲉⲩⲉ (1)
ⲛ (1)
ܕ݁ܳܐܦ݂ (1)
ܗܽܘ (1)
ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܠܡܰܕ݂ (1)
ܗ݈ܘܳܐ (1)
ܠܝܶܫܽܘܥ (1)
ܕ݁ܳܐܦ݂ (1)
ܗܽܘ (1)
ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܠܡܰܕ݂ (1)
ܗ݈ܘܳܐ (1)
ܠܝܶܫܽܘܥ (1)
himself (1)
was (1)
Jesus (1)
' (1)
disciple (1)
nt-grc μαθητεύσατε (1)
ⲛ (3)
ⲧⲉⲧⲛ (1)
ϯⲥⲃⲱ (1)
ܙܶܠܘ (1)
ܗܳܟ݂ܺܝܠ (1)
ܬ݁ܰܠܡܶܕ݂ܘ (1)
ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ (1)
ܙܶܠܘ (1)
ܗܳܟ݂ܺܝܠ (1)
ܬ݁ܰܠܡܶܕ݂ܘ (1)
ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ (1)
therefore (1)
, (1)
and (1)
teach (1)
all (1)
nt-grc συμμαθηταῖς (1)
ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ (1)
ⲛⲛⲉϥϣⲃⲣ (1)
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ (1)
ϫⲉ (1)
ⲙⲁⲣⲟ (1)
ܬ݁ܳܐܡܳܐ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܚܰܒ݂ܪܰܘܗ݈ܝ (1)
ܢܺܐܙܰܠ (1)
ܐܳܦ݂ (1)
ܬ݁ܳܐܡܳܐ (1)
ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ (1)
ܚܰܒ݂ܪܰܘܗ݈ܝ (1)
ܢܺܐܙܰܠ (1)
ܐܳܦ݂ (1)
fellowdisciples (1)
, (1)
Let (1)
us (1)
also (1)
nt-grc μαθητεύσαντες (1)
ⲁⲩⲱ (1)
ⲁ (1)
ⲩ (1)
ϯⲥⲃⲱ (1)
ⲛ (1)
ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܗܳܝ (1)
ܬ݁ܰܠܡܶܕ݂ܘ (1)
ܗ݈ܘܰܘ (1)
ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ (1)
ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ (1)
ܗܳܝ (1)
ܬ݁ܰܠܡܶܕ݂ܘ (1)
ܗ݈ܘܰܘ (1)
ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ (1)
city (1)
, (1)
and (1)
had (1)
taught (1)